سوالات متداول

نقص مادر زادی لگن قابل درمان است؟

بله نقص مادرزادی لگن قابل جراحی و درمان است.

علت سیاه شدن سر استخوان ران چیست؟

تصادف و آسیب به سلول های استخوانی و گاها مصرف داروهای خاص باعث سیاه شدن سر استخوان ران می شود.

شکستگی لگن در تصادف باعث می شود فرد فلج شود؟

بستگی به میزان آسیب دیدگی دارد و به ندرت باعث فلج شدن بیمار می شود.

تعویض مفصل لگن چه زمانی تجویز می شود؟

زمانی که حرکت بیمار همراه با درد و رنج است و مفصل لگن آسیب دیدگی دارد با پروتز جایگزین و درمان می شود.