دکتر سید میر منصور موذن جمشیدی

متخصص ارتوپد _ فلوشیپ فوق تخصص جراحی لگن و ران

درباره دکتر

من دکتر سید میر منصور موذن جمشیدی متولد کشور امارات متحده عربی در سال ۱۹۸۳ هستم.پس از ۷ سال به ایران امدم .در سال ۱۳۷۸ در رشته پزشکی دانشگاه شیراز پذیرفته شدم.و در سال ۱۳۸۷ با رتبه ۲۲ جراحی ارتوپدی دانشگاه تهران قبول شدم.در سال ۹۷ تنها پذیرفته فوق تخصصی جراحی لگن و ران و تعویض مفصل در دانشگاه علوم پزشکی تهران گردیدم که در این رشته در کشور سالی یک پذیرفته انتخاب می گردد.
عضویت انجمن جراحان لگن ایران.
عضویت انجمن جراحان لگن اروپاEHS.
عضویت انجمن جراحان ارتوپدی ایران.
پذیرش رسمی از دانشگاه روتمن به ریاست پروفسور پرویزی.
دارنده دو دوره بورد انجمن جراحان لگن ایران.
عضویت AO.
متخصص جراحی استخوان و مفاصل از دانشگاه تهران
فلوشیپ فوق تخصصی جراحی لگن .ران. تعویض مفصل از دانشگاه تهران.

 

در حال حاضر دو روز در هفته زنجان و مابقی تهران در بیمارستان امام خمینی هستم